Rozmowa z Johnem Elderem Robisonem, genialnym inżynierem i świetnym pisarzem, o życiu człowieka z zespołem Aspergera i związanych z tym stereotypach.