Wyglądamy świątecznych przebojów, podobnie jak samych świąt. Artyści wyglądają z kolei tantiem, jakie przynoszą. Jeden świąteczny evergreen ustawia ich na zawsze.