Poza Ługańskiem i Donieckiem istnieje również Ukraina bez wojny, ale też bez wielkiej nadziei wśród obywateli, że będzie to kiedyś normalne państwo.