Coraz częściej lokalni politycy wykazują chorobliwą drażliwość wobec jakiejkolwiek krytyki, ironii, złośliwości. A wymiar sprawiedliwości traktują jak organ ochrony majestatu władzy.