Władysław Mickiewicz, autor wydanych właśnie „Pamiętników”, był spostrzegawczy jak reporter, wyczulony na szczegół jak beletrysta, a sylwetki ludzkie kreślił, jak na profesjonalnego biografa przystało.