Opowieści matek, które z własnym dzieckiem odbywają lub odbyły wyrok w więzieniu.