5 i 6 czerwca będziemy mogli dostrzec na niebie zjawisko, którego świadkami ponownie będą dopiero nasze wnuki. Tranzyt Wenus.