Jacek Rostowski długo walczył o przywrócenie ministrowi finansów rangi, jaką miał ten urząd za czasów Leszka Balcerowicza czy Grzegorza Kołodki. Mateusz Szczurek, jego następca, sam wycofuje się do drugiego szeregu. Nie chce władzy, czy mu ją odebrano?