Ukraina stoi przed fundamentalnym wyborem – Unia wabi, Rosja straszy. A Ukraińcy twardo się targują.