W naszych szkołach muzycznych dominuje stary, autorytarny styl nauczania, bliższy tresurze niż obcowaniu ze sztuką.