W szachy gramy nieprzerwanie od 1500 lat. Zmiany w tej grze, wynikające z jej adaptacji w różnych kulturach i epokach, ilustrują ewolucję naszej cywilizacji.