Międzynarodowy wynajem brzuchów jest dziś skomputeryzowany i globalny. Sprawia coraz więcej problemów prawnych i moralnych. Mnoży też ofiary tego nowego wyzysku biologicznego.