W operze nie wystarczy pięknie śpiewać. Solista musi mieć talenty aktorskie.