Wstępne wyniki ubiegłorocznego spisu powszechnego nie napawają optymizmem.