O Afganistanie, rzemiośle dziennikarskim i wojennym piarze – mówi Wojciech Jagielski.