O tym, jak Unia może się uporać z kryzysem – mówi Mark Leonard.