Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski i Wojciech Subalski z biura architektonicznego HS99 opowiadają m.in. o tym, dlaczego w pracy warto się kierować logiką i matematyką, a nie liczyć na przypadek.