Pełna wersja rozmowy z Maciejem Laskiem, przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Agatą Kaczyńską, Piotrem Lipcem i Edwardem Łojkiem – członkami PKBWL, byłymi uczestnikami komisji Jerzego Millera badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej.