O tym, jak w miejskim krajobrazie jedne upamiętnienia rywalizują z innymi – mówi Elżbieta Janicka.