Skazywanie na więzienie zwyczajnego użytkownika narkotyków jest kompletnie nieefektywne! Znam argumenty o prewencyjnej funkcji prawa, moim zdaniem są one jednak zupełnie nietrafne – rozmowa z Viktorem Mravcíkiem, dyrektorem czeskiego Narodowego Centrum Monitorowania Narkomanii.