Danuty M., rolniczki ze Starej Wsi Pierwszej na Lubelszczyźnie, poszukiwało Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji – najpierw w Europie, potem w USA – oraz Interpol. Wydano Europejski Nakaz Aresztowania i międzynarodowy list gończy.