Odkąd w Świebodzinie stanął największy na świecie pomnik Chrystusa Króla Wszechświata, tutejszy czas dzieli się na przed i po Chrystusie, punkty w przestrzeni – do lub od Chrystusa, światopogląd – za albo przeciw. Choć marketingowo Król Wszechświata zawiódł.