Gmina Chełmiec (Nowosądeckie), podejmując walkę z e-wykluczeniem, skomputeryzowała prawie wszystkich klientów opieki społecznej.