Tomografia fotoakustyczna – pierwsze zastosowania.