Rywalizowanie w pływaniu z Amerykanami i resztą światowej czołówki jest dziś albo aktem heroizmu, albo naiwności.