Pomimo, że nie mają, istotnego w nauce czytania, aparatu mowy?