Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich stało się jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny. Może wina leży po obu stronach?