Wszystko się zaczęło, kiedy znaleźli martwego człowieka w zamurowanym sklepie.