Najciężej chorych też trzeba leczyć, ale nikt nie chce za to płacić.