Jeśli chce się lepiej zrozumieć kręte ścieżki polsko-niemieckich konfliktów i pojednania, trzeba koniecznie sięgnąć do biografii Richarda von Weizsäckera.