Nagroda jest hołdem dla odwagi Wojciecha Jagielskiego w odkrywaniu miejsc i osób wykluczonych oraz dowodem zrozumienia dla Grażyny Jagielskiej, że wielkim pasjom towarzyszy wielkie wyrzeczenie.