Rysownik „Polityki” otrzymał nagrodę Fundacji Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia, przyznawaną corocznie autorom najlepszych prac satyrycznych.