Czy półmilionowe państwo może odgrywać kluczową rolę na arenie międzynarodowej? Dzieje Luksemburga pokazują, że tak.