Osiem osób w kilkanaście miesięcy, może więcej. Nie przeżyły napadu szału. Nie tyle samego ataku choroby, co próby udzielenia im pomocy.