Dzięki koronografom LASCO C2 i C3 (instrumenty sondy SOHO) od 12-go do 17-go lipca mieliśmy okazję podziwiać tą kometę w peryhelium a co za tym idzie…