Zarówno legalną, jak i konspiracyjną Solidarnością rządzili mężczyźni, ale kobiety odgrywały w niej bardzo ważną rolę.