Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, pobił dwa rekordy jednocześnie: w intensywności starć ze związkami zawodowymi oraz w długości trwania na stanowisku.