Tuż po wyborach w Niemczech i w Austrii „europejski komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych László Andor przedstawił propozycje, które mają nadać „wymiar społeczny” unii walutowej.