Nigdy jeszcze w naszym otoczeniu nie powiewało tyle biało-czerwonych flag co w czasie Euro. Zapytaliśmy Przemysława Mrozowskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i wicedyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie o flagową etykietę.