Co łączy byłego prezydenta Francji Sarkozy’ego z obecnym cesarzem Japonii i Zygmuntem III Wazą? Wszyscy są kawalerami tego samego odznaczenia.