Publicystka POLITYKI – w akcie wdzięczności za wyświadczaną pomoc – otrzymała od krakowskiego teatru specjalne wyróżnienie.