Partia Swoboda przemaszerowała przez Kijów w rocznicę powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii, domagając się uznania jej bojowników za bohaterów Ukrainy. O genezie kultu UPA rozmawiamy z Jarosławem Hrycakiem.