Ze szpiczakiem można żyć dłużej, niż to przewidują podręczniki medycyny. Pod warunkiem że choroba zostanie wcześnie wykryta i będzie odpowiednio leczona.