Polskie ratownictwo działa żywiołowo. Podobnie jak większość dzwoniących po pomoc: Przyjeżdżaj, k…wa, bo zaraz ktoś tu umrze.