Przed 15 laty ministrowie spraw zagranicznych Czech, Węgier i Polski złożyli na ręce sekretarza stanu USA dokumenty akcesyjne do NATO.