Artystyczne kino coraz ostrzej flirtuje z pornografią. Co zmieniają festiwalowe zwycięstwa filmów takich jak „Życie Adeli”? I czemu służą te długie, niesymulowane sceny seksu?