Fredrik Erixon, dyrektor europejskiego think tanku ECiPE, o tym, czy z Rosją da się wygrać, walcząc bronią ekonomiczną.