Polską służbą zdrowia nie rządzi ani władza, ani rynek, tylko coraz silniejsze grupy interesów. Dobro pacjentów w ogóle się nie liczy.