Z pomocą matematyki i komputerów osiąga się dziś w biologii i medycynie cele spoza horyzontów wyobraźni.