Coś takiego zdarzyło mi się po raz pierwszy: zaatakowany zostałem za artykuł, którego jeszcze nie opublikowałem.